Thuốc lá, thuốc lào 4 từ tôi ám ảnh suốt cả tuổi thơ

“Lê Thùy – Sinh viên Đại học Luật Hà Nội”Làm một phép so sánh nhé bạn, ra đường hỏi tất cả trẻ con có biết thuốc lá là gì không tôi khẳng định 100% trả lời là biết, tôi đã thử thậm chí vài đứa còn ngây ngô: “Bố cháu...