Lâm Hoàng Vương

“Tuyệt vời” Sản phẩm rất tốt. Mình đã sử dụng nước súc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, cảm thấy rất hài lòng với sản phẩm.