Huỳnh Tấn Vũ

Thật không thể tin được. Mới có hơn 1 tuần mà mình đã bỏ được thuốc lá. Miệng không còn hôi và không có cảm giác thèm thuốc nữa. Tuyệt vời. Mình sẽ giới thiệu bạn bè sử dụng sản phẩm này của Thanh Nghị.